Follow by Email

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ไม่มีในหัวใจ

เรื่องราวของ...คนสองคน...
อาจเกิดจากความรู้สึกจากคน..แค่หนึ่งคน
ที่ให้คนอีกคน..หมดหัวใจ..
จะเรียกว่า..รักก็คงใช่ รักแค่ไหน
หมดหัวใจ..แค่นั้นเอง...
ส่วนคนอีกหนึ่งคน..หาเหตุผลยังไม่ได้
ว่ามีรักใช่หรือไม่ หรือว่าแค่ถูกใจ ใจหยั่งดู
ต่อหน้าอาจว่ารัก แต่ใจทัก..ไม่มีคนหนึ่งอยู่
คนหนึ่งคนใส่ใจ คนอีกคนใคร่ดู
แต่ที่รู้..ไม่ถูกใจ ไม่เคยอยู่...
คนหนึ่งคน..ไม่เคยอยู่ในใจ..คนอีกคน