Follow by Email

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

เพราะ..เหงา

บางครั้ง...ความเหงา..อาจทำให้ใจเราสับสน
เมื่อมีใครเข้ามาสักคน..มีเหตุผลและเข้าใจเรา
เหมือนคุยได้ทุกเรื่อง..ปลดเปลื้องความทุกข์ในใจเรา
เลย.."อิน"..ไปว่ารักเขา..เพราะ.."เหงา"..คำเดียวจริงๆ