Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

นานแค่ไหน

วันที่เราหันหลังและจากมา
แต่ทำไมน้ำตามันหลั่งไหล
เดินออกมาพร้อมอ้างว้างจับหัวใจ
ความรู้สึกร้าวรานขึ้นภายใน..เกินจะทน
เพราะอะไรหัวใจตอบได้ไหม
เพราะว่ารักหมดหัวใจใช่ไหมเอ่ย
เพราะความหลังเก่าๆที่เคยๆ
กำลังจะละเลยจากไปไม่คืนมา
ต้องเจ็บปวดสักแค่ไหนต่อจากนี้
ต้องร้าวรานอีกกี่ปีที่จะหาย
ต้องกล้ำกลื้นจนจะถึงวันสุดท้าย
วันที่รู้สึกของหัวใจ ตายด้านไปและชาชิน