Follow by Email

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

เเค่..ความรู้สึกดีๆ

แค่..ความรููสึกดีๆ..ที่มี และ อยากให้ทุกๆคน
แค่..อยากให้รับรู้..จะรับ รึ ไม่รับ ก็ไม่สน
แค่..อยากให้ทุกคน..รับรู้ เข้าใจ "ความรู้สึกที่ดีๆ"
แค่..อยากให้ใจเป็นสุข..ให้สนุกกับวันเวลา ที่"ยังมี"
แค่..ความรู้สึกดีๆ..ที่ทำให้ใจเรานี้.."สุขมากมาย"