Follow by Email

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ความจริง

ความจริงที่ปวดใจ  บอกออกไปก็บาดหมาง
ถ้าเธอเปิดใจบ้าง  นั่งข้างๆ แล้วสร้าง ความเข้าใจ
ความจริงที่เคยเก็บ  จะไม่เจ็บอีกต่อไป
ไม่มี..ลับ..ภายในใจ  มีแต่..ความเข้าใจ..ให้แก่กัน