Follow by Email

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อมีรัก..ขอรักไม่แปรเปลี่ยน
วันเวลาหมุนเวียน..เปลี่ยนเพียงไหน
แม้ทุกสิ่งรอบข้างจะเปลี่ยนไป
แต่หัวใจ...มั่นคง และ..มั่นใจ
ขอรักเธอตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง