Follow by Email

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

เปนที่รัก

เคยไหม..เวลารักใครมากๆแล้ว.."โคตรห่วง"
แต่ไม่เคยคิด.."หวง".. เอาไว้เปน.."ของตาย"
สิ่งที่ทำ..อยากให้เขา.."มีความหมาย"
เปนที่รัก..น่าชื่นชม..มากมาย ของคนทั่วไปทุกๆคน
ความรู้สึกที่เป็น แบบนี้ได้..แค่เพราะเชื่อ"หัวใจของอีกคน "
ว่าเรารัก เขารัก และมั่นคง เราสองคนรักกันและ หวังดี