Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทำไม

เวลา..มันก็คือเวลา..เดินไปตามหน้าที่
เวลา..ก็อยู่ของมันดีๆ..ไม่ได้เคย"ทำร้าย"ใคร
บางครั้ง..ที่เราเจ็บเราก็ให้..เวลา..รักษาใจ
บางครั้ง..คนเปลี่ยนไป แต่ทำไม..โทษเวลา