Follow by Email

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

อยู่ทีตัวและใจ

แสงดาวระยิบจับฟ้า        สายลมพัดมาหนาวสั่น
ใบไม้โบกไหวไหวหวั่น    หนาวนั้นสะท้านหัวใจ
ตั้งจิตรวบรวมความกล้า  ฟันฝ่าอุราอ่อนไหว
สร้างพลังเข็มแข็งในใจ   ร้อนหนาว ล้วนใจเราเอง
เมื่อสติ กลับมาอีกครั้ง     ความจริง บังกิดให้เห็น
ไม่มีใครเลยจำเป็น           เราเป็นที่พึ่งตัวเรา