Follow by Email

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ที่ตรงนี้

ความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีให้กัน
แม้จะไม่เหลือวันเวลาเหล่านั้น
แต่สำหรับฉันมันมากมาย
ความรู้สึกของคนๆหนึ่ง
เกิดขึ้นตรงนี้และตาย
แต่คนอีกคนเปี่ยมด้วยความหมาย
อาจเกิดและตายไปพร้อม
ทั้งใจแะกายของคนอีกคน