Follow by Email

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

โหยหา

เขียนข้อความให้เขากับใจที่เศร้าๆ
รู้สึกเหงา ปวดร้าว พร้อมน้ำตาที่รินไหล
ต้องจากเขา ทั้งที่เรา "รักเขาหมดหัวใจ"
คิดถึงเขามากแค่ไหน เกินที่ใจจะทนไหวแล้วนะเออ
อยากกอดเขาอีกสักครั้ง ครั้งสุดท้าย
กอดเขาไว้เื่พื่อให้ใจคลาย"โหยหา"
อยากมีเขาเคียงข้างกายตลอดเวลา
อยากบอกเขาให้รู้เหลือเกินว่า "รักหมดใจ"