Follow by Email

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ตายทั้งเปน

อีกครั้ง กับความร้าวราน
ความเจ็บปวดที่ทรมาน
กับการจากลาและห่างไกล
ขอโทษนะหัวใจ 
เพราะเปนเราที่อ่อนไหว
ให้หัวใจเขาไปเอง
 ต้องผ่านช่วงเวลานี้
ผ่านทุกๆนาที่ทีแสนยากเย็น
ปวดปร่า อ้างว้าง ช้ำกว่าที่เคยเปน
กับความทรงจำกับภาพที่เห็น
หลอนเราทุกเช้าเย็น เหมือนตายทั้งเปน 
กับร่างกาย หัวใจ ที่ไร้วิญญาน